Przed pobraniem formularza zwrotu prosimy zapoznać się z naszym regulaminem na naszej stronie. Formularz należy wysłać mailowo przed wysłaniem paczki do nas, aby paczka została odebrana. Zwrot prosimy wysłać kurierem na adres: Guzikova, street: Javorová 4, Malacky 90101.

WAZNE! jeśli podawałeś wzrost do zwymiarowania sukienki Twoje zamówienie nie podlega zwrotowi.